ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ขอเชิญชวนนิสิตปัจจุบัน และ ศิษย์เก่า จะใช้สื่อไหน ยืมไปใช้ได้ ห้องสร้างและแสดงสื่อการสอน ภาควิชาคณิตศาสตร์ มศว
ขอเชิญชวนนิสิตปัจจุบัน และ ศิษย์เก่า จะใช้สื่อไหน ยืมไปใช้ได้ ห้องสร้างและแสดงสื่อการสอน ภาควิชาคณิตศาสตร์ มศว

ขอเชิญชวนนิสิตปัจจุบัน และ ศิษย์เก่า จะใช้สื่อไหน ยืมไปใช้ได้ ห้องสร้างและแสดงสื่อการสอน ภาควิชาคณิตศาสตร์ มศว

RSS
12345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาการข้อมูลแบบออนไลน์ผ่านระบบ thaimooc เพื่อ Upskill/Reskill ความรู้ทางวิทยาการข้อมูล

Author: Montawan/Thursday, April 15, 2021/Categories: บริการวิชาการ, บก (complete)

          ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรวิทยาการข้อมูลแบบออนไลน์ผ่านระบบ thaimooc เพื่อ Upskill/Reskill ความรู้ทางวิทยาการข้อมูลเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน 

          - thaimooc วิทยาการข้อมูล | Data Science

Print

Number of views (1104)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622