ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวแก้วมณี ศรีอ่อน บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ กศ.บ.รหัส 63 สอบแข่งขันข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้ลำดับที่ 1 สพม.กาญจนบุรี
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวแก้วมณี ศรีอ่อน บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ กศ.บ.รหัส 63 สอบแข่งขันข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้ลำดับที่ 1 สพม.กาญจนบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวแก้วมณี ศรีอ่อน บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ กศ.บ.รหัส 63 สอบแข่งขันข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้ลำดับที่ 1 สพม.กาญจนบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชุตินันท์ ทับโพธิ์ บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ กศ.บ.รหัส 63 สอบแข่งขันข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้ลำดับที่ 1 สพป.นครสวรรค์ เขต 3
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชุตินันท์ ทับโพธิ์ บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ กศ.บ.รหัส 63 สอบแข่งขันข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้ลำดับที่ 1 สพป.นครสวรรค์ เขต 3

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชุตินันท์ ทับโพธิ์ บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ กศ.บ.รหัส 63 สอบแข่งขันข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้ลำดับที่ 1 สพป.นครสวรรค์ เขต 3

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกวรรณ คงเอียด บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ กศ.บ.รหัส 63 สอบแข่งขันข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้ลำดับที่ 1 สพป.ตรัง เขต 2
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกวรรณ คงเอียด บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ กศ.บ.รหัส 63 สอบแข่งขันข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้ลำดับที่ 1 สพป.ตรัง เขต 2

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกวรรณ คงเอียด บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ กศ.บ.รหัส 63 สอบแข่งขันข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้ลำดับที่ 1 สพป.ตรัง เขต 2

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศุภกานต์ ทาระ บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ กศ.บ.รหัส 63 สอบแข่งขันข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้ลำดับที่ 1 สพป.สุราษฎ์ธานี เขต 3
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศุภกานต์ ทาระ บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ กศ.บ.รหัส 63 สอบแข่งขันข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้ลำดับที่ 1 สพป.สุราษฎ์ธานี เขต 3

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศุภกานต์ ทาระ บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ กศ.บ.รหัส 63 สอบแข่งขันข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้ลำดับที่ 1 สพป.สุราษฎ์ธานี เขต 3

ขอแสดงความยินดีกับ นายมงคลสวัสดิ์ จิรเดชโยธิน บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ กศ.บ. รหัส 63 สอบแข่งขันข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้ลำดับที่ 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
ขอแสดงความยินดีกับ นายมงคลสวัสดิ์ จิรเดชโยธิน บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ กศ.บ. รหัส 63 สอบแข่งขันข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้ลำดับที่ 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ขอแสดงความยินดีกับ นายมงคลสวัสดิ์ จิรเดชโยธิน บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ กศ.บ. รหัส 63 สอบแข่งขันข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้ลำดับที่ 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

โครงการบริการวิชาการกับกลุ่มเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 การอบรมค่ายสู่ฝันวันนักวิทย์ 2

Author: Montawan/Saturday, May 28, 2022/Categories: บริการวิชาการ, บก (complete)

          คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการกับกลุ่มเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 การอบรมค่ายสู่ฝันวันนักวิทย์ 2 ขึ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียดกิจกรรม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิก)

กิจกรรมสำหรับนักเรียน
          - นักสืบตัวเลข : ตอน ดินแดนคณิตศาสตร์พิศวง
          - การเรียนรู้เรื่องปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้เกม
          - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีดีเอ็นเอเบื้องต้น
          - การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ    
          - การแข่งขัน Pitching นำเสนอไอเดียนวัตกรรมทางจุลชีววิทยา    
          - ทรงกลมฟ้า เฟสของดวงจันทร์ ระบบพิกัดฟ้า ตำแหน่งของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ ปรากฏการณ์อุปราคา ปรากฏการณ์น้ำขึ้น-น้ำลง    
          - แสงในชีวิตประจำวันกับฟิสิกส์    
          - เยาวชนนักวิทย์พิชิตโควิด-19    
          - Rock your data: How data scientist works with Google sheet    
          - นักวัสดุศาสตร์กับโลกอนาคต    

กิจกรรมสำหรับคุณครู
          - การใช้โปรแกรม GeoGebra ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน    
          - ทรงกลมฟ้า เฟสของดวงจันทร์ ระบบพิกัดฟ้า ตำแหน่งของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ ปรากฏการณ์อุปราคา ปรากฏการณ์น้ำขึ้น-น้ำลง    
          - การสุ่มสร้างข้อสอบหรือชุดแบบฝึกหัด    
          - การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ตามกรอบการประเมิน PISA    

          - รูปภาพกิจกรรม

Print

Number of views (2534)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622