ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

แสดงความยินดีแก่อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตินาถ รัตนมุง ภาควิชาคณิตศาสตร์"
แสดงความยินดีแก่อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตินาถ รัตนมุง ภาควิชาคณิตศาสตร์"

แสดงความยินดีแก่อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตินาถ รัตนมุง ภาควิชาคณิตศาสตร์"

ขอประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ และหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต(กศ.ด.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ขอประชาสัมพันธ์  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ และหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต(กศ.ด.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

ขอประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ และหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต(กศ.ด.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชากร แปลงประสพโชค อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชากร  แปลงประสพโชค อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชากร แปลงประสพโชค อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์

ขอเชิญนิสิต กศ.บ. (คณิตศาสตร์) ชั้นปีที่ 4 และผู้สนใจเข้าร่วม โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตปี 4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
ขอเชิญนิสิต กศ.บ. (คณิตศาสตร์) ชั้นปีที่ 4 และผู้สนใจเข้าร่วม โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตปี 4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอเชิญนิสิต กศ.บ. (คณิตศาสตร์) ชั้นปีที่ 4 และผู้สนใจเข้าร่วม โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตปี 4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

*ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม* โครงการบริการวิชาการกับกลุ่มเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 การอบรมค่ายสู่ฝันวันนักวิทย์ 2

Author: Montawan/Friday, May 20, 2022/Categories: ข่าวทั่วไป, ภาควิชาคณิตศาสตร์, ภาควิชาเคมี, ภาควิชาชีววิทยา, ภาควิชาฟิสิกส์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป, ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาวัสดุศาสตร์, ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา, บริการวิชาการ, บก (on going)

กำหนดการ

- 08.00 – 08.30 น.    ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ (โดยสามารถดูพิธีเปิดผ่านทาง FB Live : link)
- 08.30 – 09.00 น.    พิธีเปิดโครงการฯ โดย ศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
- 09.00 – 12.00 น.    อบรมโครงการฯ โดยแยกห้องตามกลุ่มย่อย (ดูรายละเอียดผ่านทาง Openchat ของแต่ละกลุ่ม)
- 12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
- 13.00 – 16.00 น.    อบรมโครงการฯ โดยแยกห้องตามกลุ่มย่อย (ต่อ)


ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรรม

ดูประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมได้ทาง link นี้


ภาพ background สำหรับใช้ประกอบการอบรม

- สำหรับนักเรียน/คุณครู
- สำหรับวิทยากร

ตัวอย่างเกียรติบัตรที่จะได้รับ

- ตัวอย่าง

แบบประเมินโครงการ

- แบบประเมิน


          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญคุณครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ “ค่ายสู่ฝันวันนักวิทย์” ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 8:30-16:30 น. แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

          ภายในงานจะพบกับกิจกรรมสนุก ๆ และได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากมาย ทั้งกิจกรรมสำหรับคุณครู และกิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับ ม.ปลาย โดยสามารถอ่านรายละเอียดและสมัครได้ที่ : รายละเอียดและจำนวนรับของแต่ละกิจกรรม

          รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 หรือจนกว่าจำนวนที่นั่ง (ในแต่ละกิจกรรม) จะเต็ม

          - ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย เรียนจบได้ประกาศนียบัตรเก๋ ๆ  (ประกาศนียบัตรแบบ online หรือแบบ NFT)

หมายเหตุ

1. ทางคณะวิทยาศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดรับเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวนที่เปิดรับในแต่ละหัวข้ออบรม
2.*ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประกาศนียบัตร (แบบ online หรือแบบ NFT) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมครบทั้ง 6 ชั่วโมงและทำแบบประเมินภายในเวลาที่กำหนดไว้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : email montawan@g.swu.ac.th / chantri@g.swu.ac.th หรือทาง fb messenger : https://th-th.facebook.com/sciswu/

          ลงทะเบียน : ผ่านทาง QR Code   หรือทางแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

          โดยสามารถดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : รายละเอียดและจำนวนรับของแต่ละกิจกรรม

 

Print

Number of views (1853)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622