ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ขอเชิญชวนนิสิตปัจจุบัน และ ศิษย์เก่า จะใช้สื่อไหน ยืมไปใช้ได้ ห้องสร้างและแสดงสื่อการสอน ภาควิชาคณิตศาสตร์ มศว
ขอเชิญชวนนิสิตปัจจุบัน และ ศิษย์เก่า จะใช้สื่อไหน ยืมไปใช้ได้ ห้องสร้างและแสดงสื่อการสอน ภาควิชาคณิตศาสตร์ มศว

ขอเชิญชวนนิสิตปัจจุบัน และ ศิษย์เก่า จะใช้สื่อไหน ยืมไปใช้ได้ ห้องสร้างและแสดงสื่อการสอน ภาควิชาคณิตศาสตร์ มศว

RSS
12345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

โครงการบริการวิชาการกับกลุ่มเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 การอบรมค่ายสู่ฝันวันนักวิทย์

Author: Montawan/Thursday, February 24, 2022/Categories: บริการวิชาการ, บก (complete)

          ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีกำหนดจัดโครงการบริการวิชาการกับกลุ่มเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 การอบรมค่ายสู่ฝันวันนักวิทย์ ให้กับคุณครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 แบบออนไลน์ผ่านทาง Zoom โดยกิจกรรมเหล่านี้จะทำให้นักเรียนและคุณครูมีความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตรศึกษา สามารถนามาปรับใช้ให้ในการเรียนการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพต่อไป

          โดยแบ่งเป็นกิจกรรมย่อยสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายและคุณครู ดังนี้

          กิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย
          1. กิจกรรมนักสืบตัวเลข ตอน: ตามล่าหาค่า π
          2. ท่องแดนเรขาคณิต สนุกคิดไปด้วยกัน
          3. ทรงกลมฟ้าและดวงดาว ตามหนังสือแบบเรียน โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่ม 6
          4. แสงในชีวิตประจำวันกับฟิสิกส์
          5. นักวัสดุศาสตร์กับโลกในอนาคต
          6. เรียนเอไอแล้วไปสร้างเกม
          7. เยาวชนนักวิทย์พิชิตโควิด-19

          กิจกรรมสำหรับคุณครู
          1. Harmonograph: ลายเส้นจากการแกว่งลูกตุ้ม เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่แบบ Harmonic motion
          2. สอนวิทย์อย่างไรให้เด็กแอคทีฟ (Active learning in online science)

          โดยกิจกรรมเหล่านี้จะทำให้นักเรียนและคุณครูมีความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตรศึกษา สามารถนำมาปรับใช้ให้ในการเรียนการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพต่อไป

          ทั้งนี้ สามารถชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่ : ภาพกิจกรรม

Print

Number of views (1376)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622