ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัวพลกล้า
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัวพลกล้า

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัวพลกล้า

เนื่องจากรองศาสตราจารย์ ดร.ลาวัลย์ พลกล้า ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 15 เมยายน 2564

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

คณบดี “ชวนทานข้าว” (Lunch with the Dean)

Author: Montawan/Friday, March 5, 2021/Categories: ข่าวทั่วไป

          ขอเชิญ บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ในวันที่ 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 หรือ 30 มีนาคม 2564 เวลา 12:00 – 13:00 น. ณ ห้อง 19-304 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ โดยระบุวันที่สะดวกเข้าร่วมฯ จำนวน 1 วัน (*วันละไม่เกิน 7 ท่าน) ในแบบฟอร์ม Google Sheet ดังลิงก์ https://qrgo.page.link/bPa6h ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18408

Print

Number of views (339)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626