ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ขอเชิญชวนนิสิตปัจจุบัน และ ศิษย์เก่า จะใช้สื่อไหน ยืมไปใช้ได้ ห้องสร้างและแสดงสื่อการสอน ภาควิชาคณิตศาสตร์ มศว
ขอเชิญชวนนิสิตปัจจุบัน และ ศิษย์เก่า จะใช้สื่อไหน ยืมไปใช้ได้ ห้องสร้างและแสดงสื่อการสอน ภาควิชาคณิตศาสตร์ มศว

ขอเชิญชวนนิสิตปัจจุบัน และ ศิษย์เก่า จะใช้สื่อไหน ยืมไปใช้ได้ ห้องสร้างและแสดงสื่อการสอน ภาควิชาคณิตศาสตร์ มศว

RSS
12345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

โครงการอบรมเสริมสร้างอัจฉริยภาพทางชีววิทยา การประยุกต์ด้วยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลีเมอเรส ในการระบุชนิดปรสิตและหนอนพยาธิ และ ทักษะปฏิบัติการการใชข้กล้องจุลทรรศน์

Author: Montawan/Wednesday, November 25, 2020/Categories: บริการวิชาการ, บก (complete)

          ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอต้อนรับน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 และ 4 จากโรงเรียน เบญจมราชานุสรณ์ เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างอัจฉริยภาพทางชีววิทยา "การประยุกต์ด้วยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลีเมอเรส ในการระบุชนิดปรสิตและหนอนพยาธิ" และ ทักษะปฏิบัติการการใชข้กล้องจุลทรรศน์ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

          กิจกรรมนี้น้องๆ ได้รับความรู้ในการนำ DNA ที่สกัดมาทำ PCR และ Gel electrophoresis และการฝึกทักษะการใช้กล้องจุลทรรศ์ โดยน้องๆ ทุกคน มีความตั้งใจทำการทดลองเป็นอย่างมาก ตั้งแต่สกัด DNA จนมาถึง Run Gel รวมไปถึงได้ใช้กล้องจุลทรรศน์เปิดโลกสำรวจสิ่งมีชีวิตตัวจิ๋วต่างๆ โดย น้องๆ หลายคนที่ผ่านการอบรมครั้งนี้ไปรู้สึกว่าชีวะเป็นวิชาที่สนุกและน่าเรียนมากขึ้นอีกเยอะเลย ทำให้ทีมงานของเราโดยเฉพาะคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ดีใจที่ทำให้น้องๆ ทุกคนรู้สึกรู้สึกว่าวิชาชีววิทยาไม่น่าเบื่อ

          ทั้งนี้ภาควิชาต้องขอขอบคุณคณาจารย์จากโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ด้วยนะครับที่ ให้ความเชื่อมั่นในภาควิชาของเรา

          สุดท้ายนี้ หากน้องๆ โรงเรียนไหนสนใจ กิจกรรมที่ได้รับความรู้และเทคนิคแบบนี้ สามารถติดต่อ ได้ที่ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ มศว ได้เลยนะครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม : Link

Print

Number of views (2789)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622