ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ขอเชิญชวนนิสิตปัจจุบัน และ ศิษย์เก่า จะใช้สื่อไหน ยืมไปใช้ได้ ห้องสร้างและแสดงสื่อการสอน ภาควิชาคณิตศาสตร์ มศว
ขอเชิญชวนนิสิตปัจจุบัน และ ศิษย์เก่า จะใช้สื่อไหน ยืมไปใช้ได้ ห้องสร้างและแสดงสื่อการสอน ภาควิชาคณิตศาสตร์ มศว

ขอเชิญชวนนิสิตปัจจุบัน และ ศิษย์เก่า จะใช้สื่อไหน ยืมไปใช้ได้ ห้องสร้างและแสดงสื่อการสอน ภาควิชาคณิตศาสตร์ มศว

RSS
12345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

โครงการ Data Science for Energy Management

Author: Montawan/Wednesday, November 25, 2020/Categories: บริการวิชาการ, บก (complete)

          ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัด “โครงการ Data Science for Energy Management” โดยทีมวิทยากรจากคณาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว เมื่อวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดโครงการฯ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรมจากบริษัท Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) Co., Ltd. และบริษัท Siam Compressor Industry Co. Ltd.,

รายละเอียดเพิ่มเติม : Link

Print

Number of views (3070)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622