ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัวพลกล้า
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัวพลกล้า

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัวพลกล้า

เนื่องจากรองศาสตราจารย์ ดร.ลาวัลย์ พลกล้า ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 15 เมยายน 2564

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาโครงการทุนดี-Science ประจำปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 4) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Author: Montawan/Wednesday, January 17, 2018/Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนการศึกษา

          ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ประกาศการสมัครรับทุนการศึกษาโครงการทุนดี-Science ประจำปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 4) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 – 12 มกราคม 2561 แล้วนั้น

         บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อรับทุนการศึกษาฯ ได้พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จสิ้นแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์รับทุนการศึกษาโครงการทุนดี-Science ประจำปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 4) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้

         - รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

          กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561
          รายงานตัวและสัมภาษณ์  เวลา 16.30 – 19.30 น.  ณ อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ : ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18432

Print

Number of views (3642)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626