Clip กิจกรรมต่างๆ

 

ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 ของนิสิตรหัส 55 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

RSS
12

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

Author: Montawan/Monday, August 21, 2017/Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนการศึกษา, นิสิต

         คณะวิทยาศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับ ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

         - รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

         ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัวในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ ห้อง 10-108 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์
   
รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ (คุณธรรมนูญ เหลาคม)
โทร. 02-649-5000 ต่อ 18438

Print

Number of views (206)/Comments (0)

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

    

       

    

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626