Clip กิจกรรมต่างๆ

 

ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ขอเชิญอาจารย์และนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ , สาขาสถิติเข้าร่วมโครงการ วท.บ.คณิตศาสตร์พิชิตตลาดงาน
ขอเชิญอาจารย์และนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ , สาขาสถิติเข้าร่วมโครงการ วท.บ.คณิตศาสตร์พิชิตตลาดงาน

ขอเชิญอาจารย์และนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ , สาขาสถิติเข้าร่วมโครงการ วท.บ.คณิตศาสตร์พิชิตตลาดงาน

RSS
123

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านกีฬาสัมพันธ์ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

Author: Montawan/Tuesday, May 30, 2017/Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ, ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม, นิสิต

ปฏิทินการแข่งขัน

 

ประเภทกีฬา

กีฬาปิงปอง

ปิงปองชายเดี่ยว

ปิงปองหญิง

ปิงปองคู่ผสม

 

กีฬาเปตอง

เปตองทีมชาย 3 คน

เปตองทีมหญิง 3 คน

 

กีฬาแบตมินตัน


 

แบตมินตันชายเดี่ยว

แบตมินตันหญิง

แบตมินตันคู่ผสม

 

กีฬาวอลเลย์บอล


 

วอลเลย์บอลทีมผสม

 

กีฬาแชร์บอลทีมผสม


 

แชร์บอลทีมผสม

 


              ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านกีฬาสัมพันธ์ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์" กำหนดพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ โรงฝึกปฏิบัติการทางพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          - กำหนดการ

          หมายเหตุ : บุคลากรแต่งกายเสื้อโปโลสีดำ ๙ มศว และกางเกงวอร์มเพื่อร่วมเต้นแอโรบิกส์

รายละเอียดเพิ่มเติม : คุณชลรดา สารทสมัย โทร. 02-649-5000 ต่อ 18416

Print

Number of views (872)/Comments (0)

x

    

       

    

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626