Clip กิจกรรมต่างๆ

 

ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 ของนิสิตรหัส 55 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

RSS
12

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

กองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง

Author: Montawan/Friday, November 25, 2016/Categories: สมัครงาน

          ด้วย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (องค์กรรัฐในกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
           ผู้ประสงค์จะสมัครในตำแหน่งดังกล่าว สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” อาคารเอไอเอแคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2559
 
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 02-016 4888 ต่อ 500
Print

Number of views (681)/Comments (0)

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

    

       

    

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626