ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

แสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ในอากาสได้รับ รางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทาน ครูผู้นำสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ

Author: Montawan/Friday, January 20, 2023/Categories: ผลงาน, ผลงานศิษย์เก่า, ภาควิชาชีววิทยา

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ “นายพิริยะ วรรณไทย” ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) หลักสูตร กศ.บ.ชีววิทยา และ หลักสูตร กศ.ด.วิทยาศาสตรศึกษา / ครูโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ จังหวัดเพชรบุรี

          ในโอกาสได้รับ “รางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทาน” ครูผู้นำสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ The Educators Thailand ประจำปี 2565 จากผลงาน “ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์” จัดโดย AIS Academy ประกาศเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565

----------------------------------------
 หมายเหตุ : ในกรณีที่มีความประสงค์ไม่ต้องการให้เผยแพร่ภาพใด กรุณาติดต่อ หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408 หรือ inbox Facebook Fanpage @SCISWU

Print

Number of views (292)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622